NAPRI s.r.o, Novomeského 5, 04001 Košice, 0905 905 949, 055-6232541

Technická špecifikácia účastníckych rozhraní
  1. Úvod


NAPRI s.r.o. zverejňuje technické špecifikácie rozhraní, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v zmysle §35 odseku 1 zákona 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente smerujte na adresu spoločnosti :


NAPRI s.r.o.

Novomeského 5

04001 Košice

Slovenská republika

tel.: +421 905 905 949,055-6232541


  1. Predmet


NAPRI s.r.o. poskytuje služby prístupu do svojej siete prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE.


Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých NAPRI s.r.o. poskytuje prístup koncovému zariadeniu zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.  1. Koncový bod siete


V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní :


  1. Rozhranie IEEE 802.3 (Ethernet)

K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3


    1. Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové, 10BASE-T pre rýchlosť 10Mbit/s alebo 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.


Koncovým bodom siete je :


Pripravenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3

Vývod

Popis okruhu

Okruh

1

Transmitted data

TD+

2

Transmitted data

TD-

3

Received data

RD+

4

-


5

-


6

Received data

RD-

7

-


8

-
5. Rozhranie IEEE 802.11 (WiFi)


K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.


5.1 Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.


Frekvenčné pásmo

2,412 – 2,472 GHz

Modulácia :

OFDM (6,9,12,18,24,36,48,54Mbps)

CCK (5.5, 11Mbps)

DQPSK (2 Mbps)

DBPSK (1 Mbps

Prístup k médiu :

CSMA /CA


6. Skratky


10BASE-T - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

100BASE-T2 - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance

DSSS - Direct sequence spread spectrum

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers7. Odkazy na použité technické dokumenty


[1] IEEE 802.3: 2002, IEEE standard for information technologies – Telecommunications and information exchange between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical Layer specification.


[2] Standard IEEE 802.11b, g – 1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks - Specific requiments of Electrical and Electronics Engineers, USA, 2000.


[3] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes